Mr Gay World Thailand 2023

Mr Gay World Thailand

ขอแสดงความยินดีกับ “ทีม – นัซมาดี มะทีม หนูจันทร์” Mr. Gay World Thailand 2023,  “กัณห์ – กัณห์ กุลอัฐภิญญา” รองอันดับหนึ่ง Mr. Gay World Thailand 2023, เจ้าของตำแหน่ง Best Social Campaign และเจ้าของตำแหน่ง Best Formal Wear, “นัตต์ – กรภัทร วิกรมวงศา” รองอันดับสอง Mr. Gay World Thailand 2023, “โอ๊ต – รังสิต เมฆารักษ์ภิญโญ” รองอันดับสาม Mr. Gay World Thailand 2023 และ “อาร์ต – ศุภอัฑฒ์ สัตยเทวา” รองอันดับสี่ Mr. Gay World Thailand 2023


Top